Uansett hva du skal gjennomføre, så er det svært viktig å være klar over hvilke veivalg du skal ta og hvorfor. Det kan hende du gjerne vil gjennomføre et spennende prosjekt, men det er ikke sikkert at det harmonerer med budsjett, strategi eller profil.

Da er det høyst nyttig å sette ned foten og ta en gjennomgang. Noen kaller dette forprosjekt. Vi kaller det A-modellen.

Det aller viktigste med denne modellen, er å beslutte hvem, hva, hvordan og til hvilken pris i et kommende prosjekt. Dette blir da mer forutsigbart, og det blir enklere å foreta justeringer - ikke store, dyre forandringer underveis.
1

Oppmerksomhet

Vi setter en fot i bakken, og går gjennom status for din organisasjon. Vi er opptatt av å avdekke behov, og det skal være ekstremt høyt under taket!
2

Analyse

Dette er fasen der vi tar med oss det vi har lært og erfart fra forrige fase, og analyserer de ulike behovene vi har definert som aktuelle.
3

Rådgivning

Resultatene kulminerer i en rapport som oppsummerer analysen, og skal være retningsgiver for neste steg.
4

Tiltak

Vi har nådd den aktive delen av forprosjektet, og her skal rådene forvaltes i aktiviteter og handlingsplaner.