Det er mulig du i dag har en nettside du kanskje kunne ha vært litt mer stolt av. Det er alltid mange subjektive vurderinger du kan bli utsatt for – ikke minst av deg selv og dine nærmeste.

Det er flere som opplever at de er nokså tilfredse med sine nettsider, men «det er liksom noe som mangler», eller «jeg får jo ikke solgt noe», eller «det er jo ingen som finner meg på Google».
Når vi jobber med sideanalyse av dine nettsider, så tar vi utgangspunkt i dine vurderinger, og så jobber vi oss utover til vi har kartlagt og analysert i en rapport. Omfanget av denne jobben avhenger av størrelsen på dine nettsider, men det går aldri på bekostning av kvalitet og grundighet i det arbeidet vi gjør. Når analysen foreligger, har du selvfølgelig ingen forpliktelser til å gjennomføre de rådene vi gir. Hvis du bare ønsker litt hjelp, så gjør vi det. Hvis du ønsker mer, så gjør vi det.