Når kunden ikke betyr noe

Vi lever i et samfunn der effektivitet og kostnadsbesparelser står i kø. Det settes stadig nye krav til ansatte, og disse kravene er ofte orientert mot inntjeningsprinsipper og effektivisering. I en brutal næringslivshverdag er slike tiltak ofte tvingende nødvendige for at man skal kunne møte konkurransen i et utsatt marked.

Dette er ord som mange ledere – ofte rettmessig – lener seg på eller skjuler seg bak, for å rettferdiggjøre harde tider. Det er ofte ansatte som får merke dette, men det er svært ofte slik at en innsparingsstrategi går i uheldig grad også ut over kundene. «Før i tiden», altså for 7-10 år siden, var det mange som litt flåsete liret av seg floskler som «Kunden i fokus» og «Kunden har alltid rett», men de hadde i hvert fall fokus på rett sted. Når fokuset skifter fra å være konsentrert mot hva man kan gjøre for kunden til hvordan man kan trekke mest mulig cash på kortest mulig tid av kunden, så vil man etter hvert miste kunden.

Uansett hvilken bransje du jobber i, og uansett om du selger fysiske produkter eller tjenester, om du tilbyr dette over disk eller på nett. Det spiller ingen rolle. Du er i en interaksjon med en kunde, og da har du et visst forventningspress på det du gjør og hvordan du møter kunden.

  • Det forventes at du tilbyr en nettside, en Facebookside eller lignende, med relevant og brukervennlig informasjon som passer for dine kunder og deres behov.
  • Det forventes at du evner å svare kunden eller potensielle kunder på telefon, chat eller e-post innen en rimelig tid.
  • Det forventes at du er høflig og hensynsfull når du er i kontakt med en kunde.
  • Det forventes at du følger opp kunden.

Alle disse treffpunktene, og flere til, er sannhetsøyeblikk som det er utrolig verdifullt å ta godt vare på. Husk at en misfornøyd kunde er en farlig ressurs, mens en fornøyd kunde kan være din viktigste lagspiller og ambassadør. Det verste som kan skje, er at du mister kunden fordi denne ikke føler seg verdsatt som din kunde.

Ta vare på øyeblikkene!